Informatie over mijn belastingen

'Waar gaan mijn belastingen naar toe?', is een veelgestelde vraag.

Om je een idee te geven simuleren we jouw persoonlijke bijdrage en verdelen we die som proportioneel over de verschillende uitgaven in jouw gemeente.

Jouw persoonlijke bijdrage berekenen we op basis van twee inkomstenbronnen voor de gemeenten: de opcentiemen op personenbelastingen en onroerende voorheffing. Dat levert ongeveer 4/5 van de gemeentebelastingen op.

Deze berekening is dus een benadering van jouw bijdrage. Het is bv. onmogelijk om met alle aftrekposten op de personenbelasting rekening te houden. In de berekening gebruiken we wel de tarieven van jouw gemeente.

Diksmuide

Waar gaan mijn belastingen naar toe?

Mijn brutoloon:

 • Algemeen bestuur
 • Algemene financiering
 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Milieubeheer
 • Werken
 • Veiligheidszorg
 • Ruimtelijke ordening
 • Mobiliteit
 • Zorg en opvang

Vul meer details in. Hierdoor kunnen we je gemeentelijke belastingen nauwkeurig bepalen.

 • Partner:
 • geen partner
 • partner met inkomen
 • partner zonder inkomen
 • Kinderen:
 • geen kinderen
 • één kind
 • twee of meer
 • Werk:
 • bediende
 • arbeider
 • zelfstandige
 • Huis:
 • geen huis in eigendom
 • klein huis in eigendom
 • groot huis in eigendom
 • Afbetaling:
 • geen afbetaling
 • afbetaling gestart voor 2015
 • afbetaling na 2015